Vincentius Vereniging

De Vincentius Vereniging Tilburg zet zich in voor armoedebestrijding in de gemeente Tilburg. Naast materiële en financiële steun aan mensen met financiële problemen, worden projecten ondersteund die voor of door Tilburgers zijn opgezet. Daarnaast worden ruim 400 gezinnen jaarlijks verrast met een kerstpakket. Om deze doelen te kunnen verwezenlijken verkoopt de Vincentshop tweedehands artikelen.

Voor hulp kun je terecht bij de Commissie van Toewijzing (zie Wij zijn er voor jou).

De Vincentius Vereniging Trouwlaan verstrekt dezelfde hulp binnen het werkgebied van de Trouwlaan en omstreken. De Trouwlaan en de Vincentius Vereniging Tilburg werken nauw met elkaar samen.

Vincentius Vereniging Tilburg