Hulp aanvragen

Als je in Tilburg woont kun je hulp aanvragen bij de Commissie van Toewijzing en een verzoek om financiele ondersteuning per email:

commissie.vvt@gmail.com

Indien u voor uzelf of voor uw gezin een aanvraag indient hebben wij de volgende gegevens nodig:
– De reden waarom u een aanvraag indient,
– Gegevens over uw financiële situatie
– Uw naam en telefoonnummer.
Indien u voor een ander persoon een verzoek indient, dan willen wij bovengenoemde gegevens hebben van de persoon waarvoor u de vraag indient en uw eigen naam, telefoonnummer en de naam van de instelling waar u werkt.
Het is van belang dat u alle voorliggende voorzieningen heeft benaderd voordat wij uw aanvraag in behandeling nemen.
Indien u niet in staat bent om per email een verzoek in te dienen dan kunt u dit telefonisch doen op nr. 06-14313975.
U kunt dan via de voicemail uw verzoek inspreken met daarbij duidelijk uw naam en telefoonnummer.
Wij merken hierbij op dat de voicemail berichten slechts 2 maal per week, op dinsdag en donderdag, worden beluisterd.
De commissie van toewijzing komt om de twee weken bijeen om de binnengekomen aanvragen te bespreken en hierop een besluit te nemen.
Opgemerkt dient te worden dat de commissie tijdens de zomervakantie geen aanvragen in behandeling kan nemen.
Let op:
In geval van nood kunt u terecht bij:
Maatschappelijk werk: 013-5952710 (Centraal Bureau)
Rechtswinkel: tel. 013-5353135
Bureau Schuldhulpverlening: 013-5833250
Traverse opvang: 013-4645099
Voedselbank: 013-4551000