Donaties

Het goede werk van de Vincentius Vereniging Tilburg kan ook gesteund worden met een donatie. U kunt uw bijdrage storten op onze rekening bij de NL58 ABNA 0455 2047 05. Een andere financiële bron van de Vincentius Vereniging is het legaat.

Samen met een notaris wordt bekeken wat de voorwaarden van het legaat zijn en hoe een legaat een beschikking kan krijgen binnen de vereniging. Vincentius Vereniging Tilburg wordt aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat een gift aan Vincentius Vereniging Tilburg aftrekbaar is van het belastbaar inkomen.

Wilt u doneren?

U kunt uw bijdrage storten op onze rekening bij de NL58 ABNA 0455 2047 05 ten name van Vincentiusvereniging Tilburg