Conferentie Trouwlaan

De Conferentie Trouwlaan is van oudsher een parochiële conferentie en als zodanig verbonden met de Vincentiusvereniging Tilburg. De conferentie staat open voor directe, kleine noden binnen de parochie Lidwina Gerardus Majella, zoals bijdragen voor voeding, aanschaf van kleding, voorkomen van het afsluiten van energie, tegemoetkoming bij kleine huurachterstanden en dergelijke.

Naast opbrengsten uit de Vincentshop ontvangt de vereniging donaties van mensen die het goede werk van Vincentius Vereniging steunen.

Wilt u meer weten?

Of hebt u een concrete vraag stuur ons dan een mail of neem telefonisch contact met ons op 013 542 04 21

Wilt u doneren?

U kunt uw bijdrage storten op onze rekening bij de NL58 ABNA 0455 2047 05 ten name van Vincentiusvereniging Tilburg