In Memoriam: Suus von der Fuhr – in ‘t Veld

 In Vincentius, Vincentshop

In haar 97-ste levensjaar is op 25 augustus 2017 overleden de Vincentiaan en Icoon van Tilburg en Goirle

Suus von der Fuhr – in ‘t Veld

Erelid van de Vincentius Vereniging Tilburg, drager van de Gouden Speld van de vereniging, voormalig voorzitter en 40 jaar vrijwilliger. Voor haar inzet voor mens en samenleving onderscheiden met de Gouden Speld van de gemeente Tilburg en Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Suus stond aan de basis van samenwerking van organisaties en parochies bij de armoedebestrijding in Tilburg en omgeving. Vanaf de Watersnoodramp in 1953 was ze op veel fronten en in veel functies actief, binnen en buiten de Vincentius Vereniging. Bijvoorbeeld zorgde zij dat de magazijnen van de 33 parochies samengingen om sneller en beter te kunnen reageren op hulpverzoeken. Dat magazijn is uiteindelijk uitgegroeid tot de huidige Vincentshop in Tilburg.

Onder het van huis uit meegekregen motto “Eerst de ander, dan jezelf”, was ze op vele terreinen daadwerkelijk actief. Zonder onderscheid des persoons zag én benoemde zij vaak als eerste het onrecht onder mensen in de knel en ging over tot actie. Ze was de stem én de pen van de zwijgenden en verdrukten. Wat ze realiseerde heeft tot vandaag de dag betekenis. Het is gestoeld op barmhartigheid en rechtvaardigheid zonder onderscheid tussen personen, afkomst, geloof, etniciteit, seksualiteit of levensvisie. Haar eigen daadkrachtige én onbaatzuchtige manier van leven is voor velen nog steeds een voorbeeld.

Suus was wars van ongefundeerd en autoritair gezag en sprak mensen er persoonlijk op aan. Opkomen voor rechtvaardigheid in solidariteit was haar eerste,  tweede en derde natuur. Zeven decennia lang deed ze dat met stille diplomatie, maar waar nodig met een scherpe tong en pen. Ze vond dat ze dan maar lastig moest zijn. Het zij zo, zou ze vandaag de dag gezegd hebben. Luisteren, waarnemen, niet veroordelen; wel een arm om de schouder van de ander. Daarna overleggen en aanjagen. Vooral het aanspreken en het doen voor anderen heeft haar tot op hoge leeftijd gedreven.

Vanuit onze, haar, vereniging nam zij samen met anderen het initiatief tot het oprichten van het provinciale HIV Trefpunt in Tilburg, de eerste stichtingen Leergeld in diverse plaatsen en het landelijk AIDS beraad van de Vincentiusverenigingen.

 Ze schrijft als Martha brieven aan God. Dat heeft ze tot in 1996 twintig jaar gedaan. Voor velen is het tot op de dag van vandaag inspiratie via www.marthaschrijftgod.nl.

Uit een van haar brieven:

 Een dood kuikentje, gevallen blad, een overleden mens, dood hoort bij leven ……

Aanvaardbaar, ja Heer, maar we durven het nog niet zo goed aan.

Duister dooraderde schittering in uw ketting van kralen, leven, dood en opstaan ten leven in eeuwigheid.

God, ik weet er nog geen raad mee, laat mij niet vallen …

U groet Uw liefhebbende Martha.

Lieve Suus, God laat je niet vallen.
Hij heeft je, als de Christoffel gedragen, vast en zeker met open armen ontvangen.  Met aan zijn zijden je geliefde man en vier zonen.

Vrijwilligers, leden en bestuur van de Vincentius Vereniging Tilburg en Stichting Vincent Shop Tilburg

Recent Posts