ANBI SORT

Informatie over de ANBI SORT / Leeuwenkoning

Een ANBI moet een aantal gegevens publiceren op internet. Het onderstaande dient daartoe.

De Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg heeft het vakantiechalet De Leeuwenkoning en is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Nadere gegevens:
Naam van de instelling:          Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg, afgekort: SORT
RSIN/fiscaal nummer:             816295529
KvK nummer:                           18052359
Opgericht:                                 14 mei 1998
Bankrelatie ING:                      NL67 INGB 0007 1348 13
Contactadres:                           deleeuwenkoning@hotmail.nl
Postadres van de instelling : Hoogvensestraat 207, 5017 CD Tilburg (geen bezoekadres)

Website en mogelijkheden om zich op te geven, klik hier: Vakantiehuis de Leeuwenkoning

De beschrijving van de doelstelling van de ANBI

De Leeuwenkoning is bedoeld om gezinnen die van een uitkering of minimuminkomen moeten rondkomen in de gelegenheid te stellen tegen een geringe vergoeding een vakantiemogelijkheid te bieden om even aan de beslommeringen van het dagelijks leven te ontkomen.
Ook mensen, uit deze doelgroep met een handicap kunnen, gezien de aanpassingen in het vakantiehuis, hier goed terecht.

Het beleid is er op gericht om dit structureel te realiseren met vrijwilligers die op basis van kosten vergoedingen hun inzet leveren. Dit is ook van toepassing voor bestuursleden.Niet gedeclareerde vergoedingen zijn in principe fiscaal aftrekbaar. Te denken valt aan reiskosten, telefoonkosten, administratiekosten ed.

Samenstelling bestuur

Voor het beheer van De Leeuwenkoning is de stichting SORT in het leven geroepen.
Het bestuur van deze stichting is op 1 januari 2016 als volgt samengesteld:

mevrouw E. de Goeij-van Kasteren             voorzitter

mevrouw W.Horvers-Vermelis                    secretaris

de heer W. van Dijk                                        penningmeester

de heer Maarten-Jan Tacke                          bestuurslid

Het vakantiehuis is geplaatst op de camping ’t Zand in Alphen (N.Br.).
Het biedt plaats aan 6 personen en is volledig ingericht en van alle gemakken voorzien. Ook zijn voorzieningen aangebracht dat ook de invalide medeburger er gebruik van kan maken.Er is een brochures gemaakt waarin informatie wordt gegeven over het bestaan van De Leeuwenkoning en voor wie deze voorziening beschikbaar is.
Deze brochure wordt op zo veel mogelijk plaatsen uitgezet bij b.v. buurthuizen, parochies, de bibliotheek en bij verschillende instanties (zoals Maatschappelijk Werk, Ouderenzorg, Leergeld, Contour) die werken met de minder bedeelden in onze samenleving.
Verder is er een website waar men informatie kan vinden over de Leeuwenkoning. Via deze site kunnen mensen informatie opvragen en kunnen zij zich ook aanmelden.
Om het gebruik van het vakantiehuis laagdrempelig te houden wordt aan de huurder slechts een kleine vergoeding in de kosten gevraagd. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van derden.
Daarnaast wordt er jaarlijks subsidie aangevraagd bij de Gemeente Tilburg en bij verschillende fondsen (o.a. de Vincentshop).
Het jaarverslag en jaarrekening 2016 van SORT is hier te downloaden.
Voor nadere informatie over het bovenstaande kunt u zich wenden tot ons secretariaat enkel per mail: deleeuwenkoning@hotmail.nl.